This is the "Home" page of the "Information Skills 172/174 Inligtingsvaardighede " guide.
Alternate Page for Screenreader Users
Skip to Page Navigation
Skip to Page Content

Information Skills 172/174 Inligtingsvaardighede  

INFORMATION skills for the first years of the Faculty: Arts and Social Sciences Inligtingsvaardighede vir die eerstejaars van die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe
Last Updated: Feb 27, 2017 URL: http://libguides.sun.ac.za/InfoSkills Print Guide RSS Updates

Home Print Page
  Search: 
 
 

Welkom

Welcome to the Informations skills 172 / 174  library guide. This guide provides training material and additional information that might be usefull to you.

Welkom by die Inligtingsvaardighede 172 / 174 biblioteekgids. Hierdie gids bevat opleidingsmateriaal sowel as addisionele inligting wat vir julle van hulp kan wees.

 

Meet your Faculty Librarians

The faculty librarians for the Faculty: Arts and Social Sciences, Faculty of Education and Faculty of Theology are listed here on the right. See the Subjects linked to each librarian.

Die fakulteitsbibliotekarisse verantwoordelik vir die Fakulteit Lettere & Sosiale Wetenskappe, Fakulteit Opvoedkunde en Fakulteit Teologie is hier aan die regterkant gelys. Sien die vakke onder elke bibliotekaris se naam.

Faculty librarian

Profile Image
Marleen (van Wyk) Hendriksz
Contact Info
Marleen (van Wyk) Hendriksz
SU Library
Stellenbosch University,
Private Bag X5037
7599
South Africa
Tel: +27 21 808 3312 Fax: +27 21 808 3723
Send Email
Consulting hours:
Consulting Hours 08:00-12:45 : 13:45-16:30 Mondays - Fridays

Faculty librarian

Profile Image
Lucinda Raath
Logo - Twitter
Contact Info
Tel. 021 808 3997
Desk 7, Lower Level, JS Gericke Library

SU Library and Information Service
Stellenbosch University
Private Bag X5037
7600 STELLENBOSCH
Send Email
Consulting hours:
08:00-12:45 : 13:45-16:30 Mondays - Fridays
Please note:
To avoid disappointment, staff and registered students of the Stellenbosch University are encouraged to make appointments for assistance or library instruction

Faculty librarian

Profile Image
Niel Hendriksz
Contact Info
SU Library
Stellenbosch University,
Private Bag X5037
7599
South Africa
Tel: +27 21 808 4401
Fax: +27 21 808 3723
Send Email

Subject Guide

Profile Image
Heila Mare
Contact Info
021 808 2197
Send Email
Subjects:
Theology

Faculty librarian

Profile Image
Sarie Wilbers
Contact Info
US Library & Information Service
Stellenbosch University,
Private Bag X5037
7599
South Africa
Tel: +27 21 808 4403
Fax: +27 21 808 3723
Send Email
Consulting hours:
08:00-12:45; 13:45-16:30 Mondays - Fridays
Please note:
To avoid disappointment, staff and registered students of the Stellenbosch University are encouraged to make appointments for assistance or library instruction.
 
Description

Loading  Loading...

Tip