Skip to Main Content
  • Library AND Information Service

Information Skills 172/174 Inligtingsvaardighede : Home

INFORMATION skills for the first years of the Faculty: Arts and Social Sciences Inligtingsvaardighede vir die eerstejaars van die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe

Welcome

Welcome to the Informations skills 172 / 174  library guide. This guide provides training material and additional information that might be usefull to you.

Welkom by die Inligtingsvaardighede 172 / 174 biblioteekgids. Hierdie gids bevat opleidingsmateriaal sowel as addisionele inligting wat vir julle van hulp kan wees.

Meet your Faculty Librarians

The faculty librarians for the Faculty: Arts and Social Sciences, Faculty of Education and Faculty of Theology are listed here. See the Subjects linked to each librarian.

Die fakulteitsbibliotekarisse verantwoordelik vir die Fakulteit Lettere & Sosiale Wetenskappe, Fakulteit Opvoedkunde en Fakulteit Teologie is hier gelys. Sien die vakke onder elke bibliotekaris se naam.

Faculty librarian

Profile Photo
Lucinda Raath
Contact:
Desk 7 Lower Level
Stellenbosch University Library
Private Bag X5036
7599
South Africa
+27 21 808 3997

Faculty librarian

Profile Photo
Sarie Wilbers
Contact:
Desk 5, Lower Level
Stellenbosch University Library
Private Bag X5036
7599
South Africa
+27 21 808 4403

Faculty librarian

Profile Photo
Marleen Hendriksz
Contact:
Office 10 - Lower Level - Room 2044
Stellenbosch University Library
Private Bag X5036
Stellenbosch 7599
South Africa
+27 21 808 3312 : mmvw@sun.ac.za

Faculty librarian

Profile Photo
Niel Hendriksz
Contact:
Desk 6 Lower Level
Stellenbosch University Library
Private Bag X5036
Stellenbosch 7599
South Africa
+27 21 808 4401

Faculty Librarian

Profile Photo
Heila Mare
Contact:
Private Bag X5036
Stellenbosch 7599
South Africa
+27 21 808 2197