Skip to Main Content
  • Library AND Information Service

Political Science: Political Science 144 assignment / Politieke Wetenskap 144 Opdrag 2023

Hints

Please see down below suggestion on where to search and I gave you a suggested search string. You can also create your own combinations. You can search on Google Scholar for articles and because it is such recent topics you are allowed to use up to 3 newspaper articles BUT not only newspaper articles. Please down below the link to All SA Media and the guide how to search the database.

Sien asseblief hieronder die voorstelle waar om vir julle onderwerp inligting te soek. Ek geen vir julle 'n soekstring maar julle kan ook julle eie saamstel. Soek op Google Scholar vir moontlike artikels. Omdat dit sulke resente onderwerpe is, mag julle3  koerantberigte gebruik MAAR julle mag nie net koerant berigte gebruik nie. Julle moet ook ander bronne raadpleeg. Sien heel onder die skakel na All SA Media en ook die gids hoe om die databasis te gebruik.

 

Topic 1 - Race and International relations

Search for articles for example on Google Scholar with the following and also create your own keywords to search with. You can also search on other databases such as JSTOR with the same keywords.

Copy and paste the search string into  Google Scholar

(race OR racism OR colour OR color) AND international relations

Topic 2 Coronavirus and International Relations

Search for articles for example on Google Scholar with the following searchstring and also create your own keywords to search with. You can also search on other databases such as JSTOR with the same keywords.

International relations AND covid 19 pandemic

International relations AND covid 19 response

international relations AND covid pandemic AND war AND china

international relations AND covid pandemic AND globalization

international relations AND covid pandemic AND sino american cold war

Topic 3... South African government’s position on the Russia-Ukraine war of 2022

Because it is such a recent topic there will not be a lot of articles. I suggest that you use Google Scholar. Remember to set up your Google Scholar to see US holdings. See guide at Topic 2 

 

russian ukraine war AND south africa

RUSSIAN WAR AND UKRAINE AND GOVERNMENT AND SOUTH AFRICA (especially to search on All SA Media)

Narrow Google Scholar down with years 2022

There will not be lots of articles on this topic as it is a 2022 issue. You can use newspaper clippings BUT NOT MORE THAN 3. Please see in the box for guides and links to suggested databases how to search on ALL SA Media for articles.

 

Topic 4 Is Russia’s war with Ukraine of 2022 legal or illegal?

Because it is such a recent topic there will not be a lot of articles. I suggest that you use Google Scholar. Remember to set up your Google Scholar to see US holdings. See guide at Topic 2

Russian war AND Ukraine AND legal OR illegal

You can also search on All SA Media for newspaper articles with this search string. Remember only 3 newspaper articles are allowed

Onderwerp 1 - Ras en Internasionale betrekkinge

Soek vir artikels byvoorbeeld op Google Scholar met die volgende soekstring en soek ook met jou eie sleutelwoorde. Jy kan ook op ander databasisse soos JSTOR met dieselfde soeksring soek. 

Kopieër die soekstring in die soekblokkie op Google Scholar

  (race OR racism OR colour OR color) AND international relations

Onderwerp 2 - Coronavirus en Internasionale Betrekkinge

Soek vir artikels byvoorbeeld op Google Scholar met die volgende soekstring en soek ook met jou eie sleutelwoorde. Jy kan ook op ander databasisse soos JSTOR met dieselfde soeksring soek. 

International relations AND covid 19 pandemic

International relations AND covid 19 response

international relations AND covid pandemic AND war AND china

international relations AND covid pandemic AND globalization

international relations AND covid pandemic AND sino american cold war

Onderwerp 3 ...Suid-Afrikaanse regering se standpunt oor die Russies-Oekraïnse oorlog v

Omdat so 'n resente onderwerp is sal daar nog nie baie artikels wees nie. Ek stel voor dat jy Google Scholar gebruik. Onthou om Google Scholar so in te stel dat jy US besit kan sien. Sien by Onderwerp 2 - pdf hoe om dit te doen.

Russian ukraine war AND south africa

RUSSIAN WAR AND UKRAINE AND GOVERNMENT AND SOUTH AFRICA (om veral op  All SA Media te soek)

Skaal Google Scholar se soektog af na net 2022

Omdat daar nie baie artikels oor die onderwerp is nie, dit is 'n 2022 kwessies. Julle kan koerantberigte gebruik. MAAR NET 3 BERIGTE IS TOELAATBAAR. Sien in die boks oor gidse en voorgestelde databasisse hoe om op All SA Media te soek en ook die skakel na die databasis.

Onderwerp 4 Is Rusland se 2022 oorlog met Oekraïne wettig of onwettig?

Omdat dit so ‘n resente onderwerp is sal daar nie veel artikels wees nie. Soek op Google Scholar met die soekstring. Onthou ook om jou Google Scholar op te stel dat jy die besit van ons artikels sal sien. Sien die gids by Onderwerp 2

Russian war AND Ukraine AND legal OR illegal

Jy kan op All SA Media soek vir koerantberigte met die soekstring. Onthou net dat net 3 koerantberigte toelaatbaar is.