Skip to Main Content
  • Library AND Information Service

Afrikaans & Nederlands: Opdrag vir Afrikaans 178

Klasaanbieding 2020

Sleutelwoorde

Gebruik  AND  om jou sleutelwoorde te kombineer

Op Google Scholar byvoorbeeld

Definition AND fake news

strategies in fake news (op Google Scholar kan jy 'n paar woorde langsmekaar tik)

detection AND  fake news

Op die databasisse  JSTOR en Academic Search Premier byvoorbeeld

Definition AND fake news

fake news

Op SA Media byvoorbeeld

fake news AND examples

 

Vir definisies kan julle na die volgende aanlyn woordeboeke kyk:

Hoe om op Google Scholar te soek

Hoe om op Academic Search Premier te soek