Skip to Main Content

Afrikaans & Nederlands: Books

Recommend a purchase

This is for staff members only

Library Search

Books

Lower Level blue disks

Afrikaans literature classification:

 

839.361                 Poetry

839.362                 Drama

839.363                 Fiction

839.364                 Essays

839.366                 Letters

839.367                 Humor en satire

839.368                 (Miscellany) more than one genre

Key Reference works in the library

  

Reference shelves lower level - green disks

Afrikaans

Bronnegids by die studie van die Afrikaanse Leterkunde en Taal 1947-1996           R 839.3609 BRO

Bronne by die studie van Afrikaanse prosawerke 1900-1978 Desk 10

Bronne by die studie van Afrikaanse digbundels  1900-1978 Desk 10

Bronne by die studie van Afrikaanse dramas 1900-1978  Desk 10

Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur: JC Kannemeyer R 839.3609 KAN

Index to South African periodicals (Repertorium van Suid-Afrikaanse tydskrifartikels   R 016.05 REP. 1940-1979 Cumulation: 1960/1969 available on microfiche

Norme vir Afrikaans : enkele riglyne by die gebruik van Afrikaans / W.A.M. Carstens Reserwe   (Short loans) - Afrikaans en Nederlands: Algemeen

Op weg na 2000: JC Kannemeyer R 839.3609 KAN

Perspektief en Profiel (discussions on authors and their works) R 839.3609 PER

Stylboek: riglyne vir paslik skryf / Piet du Toit & Wanda Smith   oop rak 808.007 DUT en Reserwe (Short loans) - Afrikaans en Nederlands: Algemeen

Dutch

 Kritisch Literatur Lexicon van die Nederlandstalige literatur R 839.31092 KRI

 Nijhoff’s index op die Nederlandse en Vlaamse periodieken R 016.839305 NIJ

  Literary dictionaries

 Alkant Olifant: H Viljoen en C van der Merwe  R 801.95 VAND

Concise Glossary of Contemporary Literary Theory: Hawthorn, J  -  R803 HAW

Dictionary of literary terms / J.A. Cuddon R803 CUD

Dictionary of world literature : criticism, forms, technique / ed Joseph T. Shipley     R 803 DIC

Glossary of Literary terms / H.M. Abrams R803 ABR

Lexicon van literaire termen / Hendrik van Gorp R801.4 GOR

Letterkundige Sakwoordeboek vir Afrikaans/ AP Grovè R

Literêre terme en teorieë T.T Cloete -  R 801.95 LIT

Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics / Alex Preminger  R 809.103 PR