Skip to Main Content

Afrikaans & Nederlands: Referencing

Harvard Referencing Style and Examples (Sources)

This section is based on:

  • Lourens, A. c2007. Scientific writing skills: Guidelines for writing theses and dissertations. Stellenbosch: SUN Press. [Examples used with permission from the author].
  • Lourens, A & Feldtmann, A. c2004. Wetenskaplike skryfvaardighede. Stellenbosch: SUN Press.
  • Van Dyk, T. & Coetzee, M. 2010. Maak sin van verwysings: Die Harvard-, APA- en Vancouver-metode en die voetnootstelsel. Stellenbosch: Stellenbosch Universiteit Taalsentrum. [Voorbeelde met toestemming van die outeurs. Sien e-boeke A-Z lys en kliek onder M.].
  • Van Dyk, T. & Coetzee, M. 2010. Make sense of referencing: The Harvard, APA and Vancouver methods and footnote system. Stellenbosch: Stellenbosch University Language Centre. [Examples used with permission from the authors. See e-books A-Z list and click on M.].

Plagiarism

Turnitin

Turnitin is a tool to check the originality of your written work; where necessary it will provide guidelines on where and how you can improve the originality of your work