Skip to Main Content
  • Library AND Information Service

Afrikaans & Nederlands: Indo Germaans

Boeke op Naslaan onder Groen kolle

Indo European languages – Indo Germaans

Key concepts in language and Linguistics RL Trask    pp 122+

(R410.3 TRA)

Language and linguistics  RL Trask   pp 116-117 (R410.3 TRA)

Routledge dictionary of language and linguistics Bussman H pp225-228 (R410.3 BUS)

Encyclopedia of Language and Linguistics 2nd ed Volume 5  633+ (R403 ENC)

Encyclopedia of Language and Linguistics volume 3 pp 1661+

(R403 ENC)

Atlas of languages pp 40-42 ( R409 ATL)

Nuwe Afrikaanse Kinderensiklopedie Deel 4   pp 52 en 58

 (R033.936 NUW)

Wêreldfokus: ‘n geillustreerde ensiklopedie van Suid-Afrika en die wêreld Vol 6  pp 1214-1215  (R 033.936 WER)

Grote Winckler Prins Encyclopedia  Volume 11 pp 531-532 (R033.931 GRO)